Bravo (3) | Film-Noir (27) | Inuyashiki

ESPECIFICACIONS LLUMENERES LEDS PER ENLLUMENAT EXTERIOR


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESPECIFICACIONS LLUMENERES LEDS PER ENLLUMENAT EXTERIOR"

Transcripción

1 Ecologia Urbana Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans Direcció d Energia i Qualitat Ambiental Enllumenat ESPECIFICACIONS LLUMENERES LEDS PER ENLLUMENAT EXTERIOR

2 Especificacions llumeneres LEDS per enllumenat exterior 1. Requeriments del fabricant 1.1. Qualitat Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries Mediambiental Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l empresa fabricant es troba adherit a un sistema de gestió integral de residus Catàlegs El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat o accessible amb les especificacions del producte i el preu PVP Fabricació Placa de Leds El fabricant de les llumeneres haurà de responsabilitzar-se de la solvència tècnica del fabricant de la placa de Leds. Cal garantir que disposa d un sistema de traçabilitat de tots els components de la placa de Leds i d un sistema de verificació de les plaques Certificats Certificats fabricant: Declaració UE de conformitat de les lluminàries instal lades (marcatge CE) Fitxa de Producte Tipus de les Lluminàries Certificat de garantia de les lluminàries de mínim 5 anys Croquis o imatge d instal lació i de disposició dels elements de la Lluminària Assaig i estudi fotomètric de la llumenera d acord amb especificacions de la norma UNE EN Certificats i Assajos emesos pel laboratori acreditat per ENAC: Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del producte Assaig Específic del IP de les lluminàries Assaig Específic del IK de les Lluminàries Compatibilitat electromagnètica: S han de fer les comprovacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera (inclòs driver i dispositius de control, regulació i sensors instal lats a la llumenera). El fabricant de la llumenera es fa responsable de la validació del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament incorrecte del conjunt, ell ha de donar resposta i solventar-ho. 2

3 2. Requeriments de la llumenera: 2.1. Temperatura de color correlacionada (K) del LED 4.000ºK per calçades i 3.000ºK per voreres, amb una tolerància de uniformitat de color màxim 5 pasos de MacAdam (5SDCM) En el cas de punts de llum amb una única llumenera que il lumini calçada i vorera, la temperatura de color haurà de ser 3.000ºK. Per als projectes es detallarà així mateix el % de radiància per sota dels 440nm, en compliment del Decret Decret 190/2015, de 25 d agost Índex de reproducció cromàtica (CRI) CRI=>70, excepte en Led ambre que ha de ser de CRI=> Intensitat de funcionament del LED Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED indicada per el fabricant del díode Temperatura d unió (Tj) i vida útil Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de hores de funcionament. L apagada simultània d un 10% dels LEDs serà considerat fallada sota garantia. En definitiva ha de complir amb l indicador de vida L70B10 segons la IEC/PAS Eficàcia de la Llumenera de Led: L eficàcia de la llumenera (lm/w) alimentada i estabilitzada, segons el tipus de llumenera i Led, ha de ser com a mínim: Tipus de Led Funcional Lm/w Ornamental Lm/w Led neutre 4000k Led càlid 3000k Led ambre Degut a l evolució tecnològica aquest valor podrà ser revisable periòdicament (per exemple cada 6 mesos) Recanvis i actualitzacions Cal garantir el subministrament de recanvis durant les hores de funcionament a partir de la data d instal lació del mateix, o si més no permetre l actualització tecnològica del conjunt (substitució de components, sense haver de canviar la llumenera sencera) 2.7. Garantia El fabricant donarà garantia dels materials a l Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys.la garantia ha d incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses (incloent: PCB amb LEDs, font d alimentació/drivers i altres dispositius de control si s escauen). La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d obra relatius a la reparació o substitució dels producte. En el cas de nous productes que no s hagin instal lat prèviament a Barcelona, si hi ha altres ubicacions de referencia i si el Departament d Enllumenat no pot validar que el producte compleix els requeriments tècnics i les garanties necessàries, es podrà demanar un aval per garantir la continuïtat i fiabilitat del producte, durant el període de garantia establert. 3

4 2.8. Temperatura de funcionament La llumenera ha de ser capaç d operar normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 35ºC Sistema de refredament Ha de disposar d un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistent als residus que s hi puguin acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor Característiques, Grau d hermeticitat i resistència a l impacte de la lluminària: El grup òptic de la llumenera de Led ha d estar composat per una matriu de Leds. En cas de llumeneres amb noves tecnologies, caldrà prèviament estudi i validació per part del departament d Enllumenat. Carcassa Ha de ser totalment construïda de materials metàl lics. L acabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la corrosió. El driver ha d estar muntat a l interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització d eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió. Grau Hermeticitat - Grup òptic o compartiment grup òptic: La protecció contra l ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d estar valorat com a mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). - Drivers i connexions elèctriques o llumenera sencera: La protecció contra l ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598) Resistència a l impacte La resistència a l impacte de la llumenera haurà de ser com a mínim de IK08, excepte a les llumeneres que estiguin instal lades a una alçada inferior a 1.5m que haurà de ser com a mínim IK Connexió, muntatge braç o suport Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s eviti que es puguin instal lar en una posició incorrecte i que eviti el gir/rotació un cop instal lada Sistema de protecció contra sobretensions Totes les llumeneres disposaran d un sistema de protecció contra sobretensions de mínim 10kV, instal lat al interior de la lluminària i connectat en sèrie de manera que en cas de sobretensió o al final de la seva vida desconnecti la llumenera FHS Han de complir el Decret 190/2015, de 25 d agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d ordenació ambiental de l enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Es detallarà així mateix a la fitxa de producte l angle d instal lació en cas de projectors i l angle d intensitat màxima respecte la vertical, d acord amb estudi lumínic presentat. 4

5 3. Requeriments del Driver 3.1. Instal lació El driver anirà instal lat a l interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir Capacitat de programació El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres dels reguladors en capçalera, així com d equips de regulació. El protocol de regulació i el sistema de programació s escollirà segons projecte i serà especificat pel Departament d Enllumenat Públic. Cal indicar la regulació màxima permesa pel driver. El paràmetre CLO (Constant light output) o similar, s activarà per defecte excepte en el cas de disposar d un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar Factor de potencia Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció. Cal ajustar el dimensionament del driver a la potència de funcionament segons estudi lumínic, incloent regulació i si aplica el paràmetre CLO (Constant light output) o similar, perquè el factor de potencia no baixi de 0, Màxim amperatge El màxim amperatge donat pel driver en cap cas pot alimentar als Leds per sobre del 70% de la seva intensitat màxima de funcionament en continu, havent de garantir una depreciació lluminosa de L70B10 a les h. Tant el driver com la matriu de LEDs han d estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents d operació, per tal d aconseguir diferents nivells d il luminació programables segons demanda Temperatura de funcionament La font d alimentació (driver) ha de ser capaç d operar normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 40ºC Garantia Garantia mínima de 5 anys Vida útil Seran drivers amb una vida útil de h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC 3.8. Augment del consum El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d envelliment o qualsevol altre motiu en més d un 10% de la seva potencia nominal. 4. Normativa Compliment de les Directives de Referència i les Normes de Referència de lluminàries: Directiva 2014/30/EU EMC - De Compatibilitat Electromagnètica EMC - UNE EN : Limites para Emisiones de Corriente Armónica - UNE EN : Limitaciones de variación de tensión en las redes públicas por los equipos. - UNE EN 61547: Equipos apara alumbrado de uso General. Requisitos de Inmunidad EMC. 5

6 - UNE EN 55015: Límites y métodos de medida de las característiques relatives a la perturbacion radidoelectrica de los equipos de il luminació y similares. Directiva 2014/35/EU LVD De Seguretat Elèctrica LVD (abans 2006/95/CEE) - UNE EN : Luminarias. Requisitos Generales y Ensayos - UNE EN : Luminarias de Alumbrado Público - UNE EN : Requisitos particulares. Proyectores Directiva ROHS 2011/65/UE Relativa a la restricció de la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. Altres Normes de Referència: - UNE EN Módulos de LED para alumbrado general. Requisits de seguretat. Compliment de les Normes de Referència de dispositius de control electrònic: - UNE EN Dispositivos de control de lámpara. PArte 2-13: requisitos particulares para dispositives de control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos Led. - UNE EN Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos Led. Requisitos de funcionamiento. - I resta de normes indicades als documents CEI-IDAE. 6